• +62-8123070905
  • bagus.suminar@gmail.com

Sejenak Pagi

Kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam (2)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi:
Kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam (2)

3⃣meneguhkan kecintaan kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam. Cinta Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam bisa saja pudar seiring berjalannya waktu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Oleh sebab itu, peneguhan kecintaan kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam merupakan sebuah keniscayaan, sebagai konsekuensi dari keimanan. Kecintaan pada utusan Alloh Ta’ala ini harus berada di atas segalanya, melebihi kecintaan pada anak dan istri, kecintaan terhadap harta, kedudukannya, bahkan kecintaannya terhadap dirinya sendiri.

Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orangtua dan anaknya”
(HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa ketika cinta kita kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam tidak lebih besar dari cinta kita kepada makhluk, maka kita tidak masuk dalam kategori orang beriman yang sempurna.

Hikmah ini bisa dijadikan pedoman bahwa di tengah semua kesibukan kerja dan aktivitas di dunia modern, kita tetap memegang teguh hal-hal yang diajarkan oleh Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam dan membuang jauh godaan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam.

4⃣membiasakan membaca shalawat. Alloh Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Azhab ayat 56,
“Sesungguhnya Alloh Ta’ala dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa Imam Bukhari mengatakan, Abul Aliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan shalawat dari Alloh Ta’ala ialah pujian-Nya kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam di kalangan para malaikat, dan shalawat dari para malaikat ialah doa mereka untuknya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yushalluuna ialah memberikan keberkahan. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta’liq (memakai komentar) yang bersumber dari keduanya (Abul Aliyah dan Ibnu Abbas).

Salah satu hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adalah pengingat bagi umat untuk terus mengucapkan shalawat kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam di berbagai aktivitas, sehingga semua aktivitas kita bisa terus terkontrol karena terus ingat Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian, semua aktivitas kita bisa memeroleh keberkahan dari Alloh Ta’ala.

5⃣momen pengharapan syafaat Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam. Arti kata syafaat adalah perantaraan. Makna syafaat adalah pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkannya dalam rangka memberikan suatu manfaat atau menolak suatu mudharat. Rasululloh bisa memberikan syafaat, sebagaimana hadits beliau, “Syafaatku untuk umatku yang ahli dosa besar ”
(HR.Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan lain-lain).

Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam juga bersabda, “ Setiap Nabi mempunyai doa yang mustajabah, maka setiap Nabi doanya dikabulkan segera, sedangkan saya menyimpan doaku untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Syafaat itu insya Alloh diperoleh umatku yang meninggal tidak menyekutukan Alloh dengan sesuatu apapun”
(HR. Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengandung hikmah dalam kehidupan modern bahwa kecintaan, kegembiraan, keimanan dan keteladanan terhadap akhlak Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam di segala hal baik urusan akidah, syariah maupun akhlak, bisa menyebabkan umatnya memeroleh syafaat kelak di hari akhir.

6⃣mengingatkan pesan beliau sebelum wafat. Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam bersabda menjelang berhembusnya nafas terakhir beliau, “Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat dengannya, yakni Kitabulloh dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa sallam”
(HR. Malik).

Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan kembali kepada umat untuk terus berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan hadits serta tafsirannya berdasarkan metode ushul fiqh yang akurat.

7⃣mengingatkan kembali bahwa Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam sudah wafat dan diteruskan oleh pewaris para nabi, yakni ulama. Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam bersabda,
“Ulama adalah pewaris para nabi ”
(HR At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda ra).

Setelah menegaskan kecintaan kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam, berikutnya adalah kecintaan terhadap pewaris Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam yakni Ulama.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa menjadikan sarana kepada umatnya untuk terus meneladani ulama kontemporer (masa kini) yang memenuhi kriteria sebagai Ulil Amri , oleh karena itu Alloh Ta’ala memerintahkan agar taat kepada Ulil Amri . Salah satu bagian dari Ulil Amri adalah para ulama.

Demikian uraian kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, semoga kita tetap terjaga iman kita untuk terus mencintai dan meneladani akhlakul karimah Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam.

Alhamdulillah hari jum’at, mari membaca al kahfi, memperbanyak istighfar, sholawat, berdoa dan sodaqoh.

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam (1)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi:
Kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam (1)

Bulan kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam, peringatan kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam ada dimana mana.

Hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sholallohu ‘alaihi wasallam yang bisa kita teladani.

1⃣meneladani akhlak dan sifat Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam.

Alloh Ta’ala berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat 21, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Alloh dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Alloh.”

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan dalil pokok yang paling besar, yang menganjurkan kepada kita agar mencontoh Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Oleh karena itu, Alloh Ta’ala memerintahkan kepada kaum mukmin agar mencontoh sikap Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam Ketika Perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Alloh Ta’ala. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat.

Selain itu, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah cerminan Al-Qur’an. Bahkan beliau sendiri adalah sosok sempurna yang hadir di tengah-tengah umat manusia, membawa kabar gembira, menerangi kegelapan dengan membawa cahaya Islam. Hisyam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang akhlak Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam, Aisyah menjawab, “Akhlak Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam adalah Al-Qur’an”
(HR Muslim).

Sungguh, jawaban Aisyah ini singkat, namun sarat makna yang luar biasa. Ia menyifati beliau dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada.

Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam juga memiliki sifat yang layak diteladani, yakni shiddiq , amanah, tabligh , dan fathonah.
Shiddiq adalah integritas, kejujuran, selalu menjunjung tinggi kebenaran.
Amanah adalah memegang teguh kepercayaan, bisa dipercaya.
Tabligh adalah menyampaikan dengan benar dan baik atas apa yang menjadi perintah Alloh Ta’ala.
Fathanah adalah kecerdasan, kepintaran, ketangkasan.

2⃣ungkapan kecintaan dan kegembiraan kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam. Di berbagai tempat biasanya diadakan pembacaan sirah nabawiyyah dengan iringan hadhrah , mengagungkan Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam dalam Dalam suasana khidmat dan penuh kegembiraan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini diharapkan bisa memperdalam cinta kita kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam sehingga umat bisa terus meneladani akhlak beliau oleh karena rasa cinta yang mendalam. Rasa gembira juga bisa menyebabkan bertambahnya rasa iman kepada Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam dan semakin senang menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam, yakni agama Islam.

Bahkan selain orang islampun saja mendapatkan manfaat dengan kegembiraan itu. Diriwayatkan ketika Tsuwaibah, budak perempuan Abu Lahab, paman Nabi, menyampaikan berita gembira tentang kelahiran sang Cahaya Alam Semesta itu, Abu Lahab pun memerdekakannya sebagai tanda suka cita. Ternyata sejak dilahirkan, Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam sudah memberi kemanfaatan dan menyebabkan kegembiraan.

Demikianlah rahmat Alloh Ta’ala terhadap siapa pun yang bergembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa sallam termasuk juga terhadap orang kafir sekalipun. Maka jika kepada seorang yang kafir pun Alloh Ta’ala merahmati karena kegembiraan atas kelahiran Rasululloh sallallahu alaihi wa sallam, apalagi anugerah Alloh Ta’ala bagi umatnya yang beriman dan bertakwa.

Bersambung….

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Tidak mudah menahami akherat

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Tidak mudah menahami akherat

Saudara dan sahabatku…
Sering kali kita lebih mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Terkadang kita menjauh dari akhirat hanya karena ingin mengejar dunia.

Kita telah dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsu kita. Senantiasa mengikuti hawa nafsu dan tidak mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridha Alloh Ta’ala dan Rasul-Nya.

Sungguh jika kita selalu mengikuti hawa nafsu, maka kita akan terseret ke dalam kesesatan, kerusakan, dan kebinasaan.

Alloh ta’ala berfirman,
“Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Alloh sedikitpun.”
(QS. Al-Qashshash: 50)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

“Adapun tiga perkara yang membinasakan adalah: Kebakhilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang membanggakan diri sendiri.” (Ash-Shahihah, no. 1802)

Semoga Alloh Ta’ala selalu membimbing kita sehingga mampu menundukkan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya.
Hanya Alloh Ta’ala tempat memohon pertolongan.

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Sifat Rasulullohu Sholallohu ‘alaihi wasallam

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Sifat Rasulullohu Sholallohu ‘alaihi wasallam

Memasuki bulan kelahiran Rasulullohu Sholallohu ‘alaihi wasallam, mari kita mengenal sifat² Beliau.
Mengenali sifat-sifat Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam adalah awal penting jika kita serius ingin mengikuti segala keteladanan beliau. Banyak sekali hadits yang menceritakan sifat-sifat beliau yang sangat luar biasa. Diantara sifat-sifat beliau tersebut adalah sebagai berikut: Baik hati; Jujur; Pemalu; Lemah lembut; Rendah hati; Tidak pernah memberatkan orang lain; Sangat sederhana; Tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan; Suka memaafkan dan merelakan; Penuh kasih sayang; Selalu memberi petunjuk; Selalu tersenyum;

Referensi:
1️⃣Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam lurus dan sedikit berombak. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat, beliau berperawakan baik dan tegak. Warna kulit beliau cerah, mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. Sendi-sendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar, demikian pula tangan dan kaki beliau. Badan beliau tidak berbulu tebal, tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang, maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. Beliau adalah orang yang paling baik hati, orang yang paling jujur, orang yang paling dirindukan dan sebaik-baik keturunan. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. Saya belum pernah melihat orang lain seperti beliau.

2️⃣Abu Sa’id Al-Khudri RA mengatakan:
“Rasululloh itu lebih pemalu daripada gadis dalam pingitan. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, niscaya kami dapat mengetahui ketidak sukaan beliau itu dari wajahnya.”
(HR. Al-Bukhari)

3️⃣Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu berkata: Seorang laki-laki datang menemui Rasululloh. Beliau mengajak laki-laki itu berbicara sehingga membuatnya menggigil ketakutan. Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Tenangkanlah dirimu! Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah putra seorang wanita yang biasa memakan dendeng.”
(HR. Ibnu Majah)

Aisyah radhiyallahu ‘anha pernah ditanya: “Apakah yang dilakukan Rasululloh shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam rumah?” Ia radhiyallahu ‘anha menjawab:
“Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Beliau menambal pakaian sendiri, memerah susu dan melayani diri beliau sendiri.”
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

4️⃣Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan: “Kami, keluarga Muhammad Sholallohu ‘alaihi wasallam tidak pernah menyalakan tungku masak selama sebulan penuh, makanan kami hanyalah kurma dan air.”
(HR. Al-Bukhari)

5️⃣Aisyah radhiyallahu ‘anha menuturkan, “Rasulullah Sholallohu ‘alaihi wasallam bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji, beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan.
(H R. Ahmad)

Semoga kita bisa mengikuti, mentauladani dan masuk pada golongan Rasulullohu sholallohu ‘alaihi wasallam.

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Tanpa Menyerah

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Tanpa Menyerah

Seorg Ibu berkata pd anaknya “Kau tahu, Nak, sepotong intan terbaik dihasilkan dari dua hal, yaitu, suhu & tekanan yg tinggi di perut bumi. Semakin tinggi suhu yg diterimanya, semakin tinggi tekanan yg diperolehnya, mk jk dia bisa bertahan, tdk hancur, dia justeru berubah menjadi intan yg berkilau tiada tara. Keras. Kokoh. Mahal harganya.

Sama halnya dg kehidupan, seluruh kejadian menyakitkan yg kita alami, semakin dlm & menyedihkan rasannya, jk kita bisa bertahan, tdk hancur, mk kita akan tumbuh menjadi seseorg berkarakter laksana intan, Keras & Kokoh.

Inilah kehidupan yg senantiasa silih berganti, senang susah, panas dingin, sukses gagal, tertawa menagis, dll.
Inilah yg akan menjadikan diri ini menjadi intan intan kehidupan yg luar biasa.
Alloh akan melihat siapa yg bertahan dikehidupan dg hanya berpegang pada Alloh Ta’ala, itulah sang pemenang sejati.

Alloh Ta’ala berfirman:
“1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
3. yang memberatkan punggungmu?
4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,
5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al Insyirah: 1-8)

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Kecantikan diri….

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Kecantikan diri….

Kecantikan pada akal adalah dengan merenung…

Kecantikan pada lidah adalah dengan diam…

Kecantikan pada wajah adalah dengan ibadah…

Kecantikan pada hati adalah dengan meninggalkan hasad dengki…

Kecantikan pada perbuatan dengan istiqomah…

Kecantikan pada tutur kata adalah dengan perbuatan…

Justeru…
“Disaat Alloh Ta’ala beri macam-macam kelebihan kepada kita, Alloh Ta’ala beri beberapa kekurangan supaya kita tidak sombong dengan kelebihan diri, serta tidak memandang rendah kekurangan orang lain.

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Muhasabah Diri

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Muhasabah Diri

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya.
Digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa.
Nafas kita terus berjalan seiring jalannya Waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian..

Sebenarnya dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati.
Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita.

Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita.

Karena itu,
jika hari berlalu tapi tiada Kebaikan dan Kebajikan yang kita lakukan maka akan keringlah batin kita.

Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua.
Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit.

Teruslah berbuat baik… berkata, berfikir dan berbuat baik dan benar…!
Kritisi semua yang tidak baik pada diri dan sekitar, dengan cara yg baik dan benar.

Walau tak banyak orang yang mengenali kita, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan, dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan.

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Ayat Kursi (3)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Ayat Kursi (3)

Manfaat membaca Ayat Kursi beserta amalannya untuk diri sendiri
Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita berzikir dan berdoa hanya kepada Alloh Ta’ala. Dan salah satu cara berzikir yang tepat adalah dengan membaca Ayat Kursi yang memiliki banyak manfaat apabila senantiasa kita baca.

1️⃣Mendapat perlindungan Alloh Ta’ala
Manfaat pertama apabila kita membaca Ayat Kursi sehabis sholat adalah kita akan dijaga Alloh Ta’ala dari berbagai godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas yang bersifat negatif bagi diri kita (membahayakan), perlindungan untuk keluarga dan harta benda.

2️⃣Membukakan pintu hikmah dan rezeki
Dalam kitab “Asraaul Mufidah”, barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak 18 kali setiap harinya, maka Alloh Ta’ala akan membukakan dadanya untuk pintu hikmah, dimudahkan rezekinya, dinaikkan derajatnya oleh Alloh Ta’ala di akhirat dan di dunia. Dan orang yang membacanya sebanyak 18 kali juga akan diberikan pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya dan dirinya juga akan dijaga dengan izin Alloh Ta’ala dari segala bencana yang akan menimpanya hari itu.

3️⃣Dimudahkan ilmu pengetahuannya.
Syeikh abu Abbas menerangkan bahwa bagi orang yang membaca Ayat Kursi sebanyak 50 kali dan meniupkannya ke air hujan lalu meminumnya, maka Alloh Ta’ala akan memudahkan akal fikiran dan ilmu pengetahuannya.

4️⃣Dihilangkan kefakirannya
Seperti dalam sabda Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam, “barang siapa yang pulang ke rumahnya dan membaca Ayat Kursi, Alloh Ta’ala akan menghilangkan segala kefakiran di depan matanya.”

5️⃣Dijauhkan dari godaan setan.
Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bersabda, “Umatku yang membaca Ayat Kursi sebanyak 12 kali pada pagi Jumat, kemudian berwudhu dan melaksanakan sholat dua rakaat, Alloh memeliharanya dari kejahatan setan dan kejahatan pembesar.”

6️⃣Mendapat perlindungan saat melakukan perjalanan. Bagi orang yang membaca Ayat Kursi saat perjalanan ataupun saat ingin memulai perjalanan, maka Alloh Ta’ala akan memudahkan perjalanannya dan akan dilindungi selama perjalanannya.

7️⃣Dimudahkan segala urusannya.
Syeikh Al-Bunni menerangkan bahwa barang siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak huruf pada ayat tersebut yaitu 170 huruf, maka Alloh Ta’ala akan memberikan pertolongan padanya, mempermudah segala hajat yang ia punya, melapangkan fikirannya sehingga lebih mudah berfikir, diluaskan rezekinya, dihilangkan duka darinya, dan diberikan apa yang ia minta.

8️⃣Dilindungi oleh 2 malaikatBarang siapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur maka Alloh Ta’ala akan memerintahkan 2 malaikat untuk menjaganya selama ia tidur sampai pagi.Nah itu dia beberapa keutamaan dan manfaat dari Ayat Kursi yang dapat kita baca dan kita amalkan setiap hari, agar senantiasa diberi perlindungan dan kemudahan oleh Alloh Ta’ala.

Alhamdulillah hari jum’at mari membaca Al Kahfi, memperbanyak istighfar, sholawat, doa dan sodaqoh

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Ayat Kursi (2)

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Ayat Kursi (2)

Keutamaan Ayat Kursi
1️⃣Merupakan ayat yang paling agung dalam Alquran.
Seperti dalam riwayat Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam yang bertanya kepada Ubiy bin Kai tentang ayat yang paling utama dalam Alquran. Rasululloh bertanya kepada Ubay bin Kai, “Ayat apa yang paling utama di dalam al Quran?”, kemudian Ubay bin Kai menjawab, “Ayat paling utama dalam kitabullah adalah Ayat Kursi.”
Dan Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, “Wahai Abu Mundzir semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki.”
(HR Muslim).

Ayat Kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Alquran karena di dalamnya terdapat nama Alloh Ta’ala yang paling agung yaitu pada bait Al Hayyu dan Al Qayyum

2️⃣Keagungan Ayat Kursi melebihi langit dan bumi.
Seperti dalam sabda Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam yang berbunyi:
“Tidakkah Alloh menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi, (karena di dalam Ayat Kursi tersebut telah mencakup nama dan sifat Alloh).”

Sufyan Ats-Sauri berkata bahwa Ayat Kursi adalah salah satu kalamullah atau ucapan dari Alloh Ta’ala. Dan kalamullah lebih agung dari ciptaan Alloh Ta’ala lainnya.

3️⃣Merupakan salah satu bacaan dzikir sebelum tidur.
Seperti dalam sabda Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam yang berbunyi:
“Jika engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), maka bacalah Ayat Kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba.”
(HR Al-Bukhari).

Dari sabda Rasululloh Sholallohu ‘alahi wasallam tersebut menerangkan bahwa dengan membaca Ayat Kursi sebelum tidur maka kamu akan dijaga dan dilindingi dari gangguan setan selama tidurnya. Untuk itu bacalah Ayat Kursi sebagai dzikir yang rutin ketika akan tidur.

4️⃣Merupakan ayat perantara masuk surga.
Seperti sabda Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam yang menerangkan bahwa Ayat Kursi merupakan perantara yang bisa mengantar kita masuk ke surga. Selama kita masih hidup dan membaca Ayat Kursi setelah sholat, maka akan selalu mendapatkan kemuliaan untuk masuk surga.

“Barang siapa yang membaca Ayat Kursi setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian.”
(HR An-Nasai ).

Bersambung…….

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍

Ayat kursi (1)

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi
Ayat kursi (1)

Ayat Kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua di dalam Alquran, dan merupakan ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah.
Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab, Ayat Kursi merupakan ayat paling utama di dalam Alquran. Pada bacaan Ayat Kursi berisi tentang keesaan Alloh Ta’ala serta kekuasaan Alloh Ta’ala yang mutlak. Di setiap kalimat pada bacaan Ayat Kursi mengandung banyak sekali arti dan makna tentang keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat ini, maka akan memengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. Manfaat melantunkan Ayat Kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Alloh Ta’ala.
Dengan kita sering membacakan Ayat Kursi dalam kehidupan, maka hidup akan menjadi lebih berkah dan berada dalam lindungan Alloh Ta’ala serta tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dalam suatu riwayat, Rasululloh Sholallohu ‘alaihi wasallam bertanya kepada Ubiy bin Ka’ab tentang ayat yang paling utama dalam Alquran, “Ayat apa yang paling utama di dalam Alquran?” Kemudian Ubay bin Kai menjawab, “Ayat paling utama dalam kitabulloh adalah Ayat Kursi.”

Dan Rasululloh Shollahu ‘alahi wasallam menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, “Wahai Abu Mundzir semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki.”
(HR Muslim).

Ayat Kursi sebagai ayat yang paling agung di dalam Alquran karena di dalamnya terdapat nama Alloh Ta’ala yang paling agung, yaitu pada kalimat Al Hayyu dan Al Qayyum

Berikut ini bacaan Ayat Kursi (Al Baqoroh 255) yang disebut sebagai ayat paling agung dalam Alquran.

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ەۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ – ٢٥٥

“Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.”

Artinya:
“Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Alloh tanpa izin-Nya? Alloh mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Alloh melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Alloh meliputi langit dan bumi. Dan Alloh tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Alloh Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Bersambung…..

Semoga kita semua sekeluarga sehat dzohir bathin. Di beri Kekuatan Iman dan ketaqwaan. Istiqomah dalam kebaikan.
Menjadi hamba yang Bahagia dan bersyukur selalu.

Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.
Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), aamiin

www.sejenakpagi.info
IG: sejenakpagi.official
😊❤👍