• +62-8123070905
  • bagus.suminar@gmail.com

Romadhon 12: “Keutamaan Istiqomah”

Romadhon 12: “Keutamaan Istiqomah”

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
Sejenak Pagi:

Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan- : Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqofi radhiallahuanhu dia berkata, saya berkata : Wahai Rasululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun selainmu. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Katakanlah saya beriman kepada Alloh, kemudian berpegang teguhlah..!” (HR. Muslim)

Hikmah hadist diatas:

1️⃣Iman kepada Alloh Ta’ala harus mendahului ketaatan, artinya bahwa suatu ketaatan (ibadah) harus didasari dengan keimanan yang mantab pada pokok-pokok keimanan yang enam.

2️⃣Amal shaleh (amal ibadah) dapat menjaga keimanan seseorang.

3️⃣Iman dan amal shaleh keduanya harus dilaksanakan secara bersama-sama.

4️⃣Istiqomah merupakan derajat yang tinggi di sisi Alloh Ta’ala.

5️⃣Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya.

6️⃣Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Alloh Ta’ala semata hingga akhir hayat.

Bagaimana ayat Al-Qur’annya :

1️⃣ Bertanya untuk mendapatkan kebaikan;

“Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: “Dermakanlah – apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Alloh menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir.”
[QS. Al-Baqarah : 219]

2️⃣ Iman dan amal shaleh harus seiring sejalan;

(1) “Demi masa.” (2) “Sungguh, manusia berada dalam kerugian,” (3) “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”
(QS. Al-‘Asr 103: 1 – 3)

3️⃣ Iman dan istiqomah;

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Alloh kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”
(QS. Fussilat 41: 30)

Semoga Alloh Ta’ala melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua untuk amal yang dicintai dan diridhai-Nya.

Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kpd Alloh Ta’ala, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir dan berbuat baik dan benar.

Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Robbana Taqobbal Minna
Ya Alloh terimalah dari kami (amalan kami), Aamiin

www.sejenakpagi.info
😊❤👍

pagi100

Leave a Reply